creant el futur

Mose Serveis d’Enginyeria

Enginyeria dedicada des de fa gairebé 20 anys per donar servei al món de l’urbanisme, habitatge i sector terciari, industrial, portuari i ferroviari. 

Sobre MOSE Serveis d’Enginyeria, S.L.P.U.

Amb data 1 de gener de 2010 es constitueix la societat MOSE Serveis d’Enginyeria S.L.P.U. que dona continuïtat a l’equip, tasques i experiència desenvolupades dins el despatx d’enginyeria d’Agustí Moseguí Giménez que va estar operant des de 2.004 fins finals de 2.009. 

Aquesta experiència s’afegeix a la dels treballs anteriors per compte aliè en enginyeries i empreses instal·ladores.

 

Serveis d’enginyeria i Assistència Tènica

Àmbits de treball

Instal·lacions

Anys experiència

¿Quiénes somos?

Director Técnico: Ingeniero Industrial Agustí Moseguí Giménez.

Técnico: Ingeniero Técnico Industrial e Ingeniero Electrónico Óscar Marcos Maicas

mose

Serveis d’enginyeria i Assistència Tènica

 

Enginyeria de projectes Estudis previs i avantprojectes Projectes bàsics Projectes d’execució Direccions d’obra Consultoria Certificació Energètica d’Edificis Auditories Energètiques Auditories elèctriques en Alta i Baixa Tensió.

Enginyeria de projectes

 • Estudis previs i avantprojectes
 • Projectes bàsics
 • Projectes d’execució
 • Direccions d’obra

Consultoria

 • Certificació Energètica d’Edificis
 • Auditories Energètiques
 • Auditories elèctriques en Alta i Baixa Tensió.
 • Suport per a negociacions amb Companyies de Serveis

 

Àmbits de treball

Infraestructures Urbanitzacions Industrials Portuàries Energies Renovables Edificació Residencial Petit comerç Terciari (Escoles, comissaries, oficines, residències, hospitals, Indústria Ports Enginyeria Tècnic-Legal Projectes.

Infraestructura

 • Urbanitzacions
 • Industrials
 • Portuàries
 • Energies Renovables

Edificació

 • Residencial
 • Petit comerç
 • Terciari (Escoles, comissaries, oficines, residències, hospitals,…)
 • Indústria
 • Ports

Enginyeria Tècnic-Legal

 • Projectes de Legalització d’Instal·lacions
 • Llicències Mediambientals
 • Marcatge CE de màquines
mose

Instal·lacions

Instal·lacions Elèctriques: Alta Tensió, Mitja Tensió, Baixa Tensió Enllumenat Públic, Abalisament, Energia Solar Fotovoltaica, Instal·lacions Mecàniques, Abastament d’aigua, Aigua Freda Sanitària, Aigua Calenta Sanitària, Generació per energia solar.

Instal·lacions Elèctriques

 • Alta Tensió
 • Mitja Tensió
 • Baixa Tensió
 • Enllumenat Públic
 • Abalisament
 • Energia Solar Fotovoltaica

Instal·lacions Mecànica

 • Abastament d’aigua
 • Aigua Freda Sanitària
 • Aigua Calenta Sanitària
 • Generació per energia solar tèrmica
 • Protecció Contra Incendis
 • Hidrants
 • Ruixadors
 • Ventilació i climatització

Instal·lacions Complementàries

 • Senyals febles i comunicacions
 • Transport vertical i Horitzontal
 • Recollida pneumàtica
 • Suport a instal·lacions de tractament d’aigües

Qui som?

 

Director Tècnic i Enginyer Industrial

Agustí Moseguí Giménez

Enginyer Elèctric

Victor Samaniego Gaona

Enginyer Mecànic

Gerard Novau Villalba

Enginyer Mecànic

Esther Navas Galán

Delineant Projectista

Laura Sánchez Ortiz

Arquitecte Tècnic

Carme Caparrós Vizcarra

Recursos

Oficina Tècnica

Programari de suport d’oficina tècnica

Eines de treball de camp

Contacte

Benvinguts al web de MOSE Serveis d’Enginyeria, S.L.P.U., enginyeria dedicada des de fa gairebé 10 anys per donar servei al món de l’urbanisme, habitatge i sector terciari, industrial, portuari i ferroviari.

Els convidem a conèixer els nostres serveis al nostre web. No dubtin en  contactar-nos per a oferir-els-hi una atenció personalitzada.

Ens podrà trobar al C. Canigó, 84 local, 08031 de Barcelona.

13 + 3 =