EQUIP

QUI SOM

Amb data 1 de gener de 2010 es constitueix la societat MOSE Serveis d’Enginyeria S.L.P.U. que dona continuïtat a l’equip, tasques i experiència desenvolupades dins el despatx d’enginyeria d’Agustí Moseguí Giménez que va estar operant des de 2.004 fins finals de 2.009.

Aquesta experiència s’afegeix a la dels treballs anteriors per compte aliè en enginyeries i empreses instal·ladores.

Director Tècnic i Enginyer Industrial

AGUSTÍ MOSEGUÍ GIMÉNEZ

Funcions: Responsable de l’equip, interlocutor amb el client i resta d’integrants d’Equips Redactors. Vetlla per la marxa i el compliment dels objectius comunament establerts amb participació continuada. Encarregat d’establir criteris de disseny d’instal·lacions i càlcul de disseny de les mateixes.

PerfilEnginyer Industrial amb experiència en treballs de projectes i direccions facultatives i d’obra per a l’Administració i Sectors Privats i amb la participació en altres contractes de projectes i obres d’urbanització i edificis singulars.

Experiència: Més de 20 anys en instal·lacions.

Enginyer Elèctric

VICTOR SAMANIEGO GAONA

FuncionsParticipació en la redacció de projectes, amidaments, redacció de Plecs i disseny d’instal·lacions.

Perfil: Enginyer Elèctric amb experiència en treballs de projectes l’urbanisme, habitatge i sector terciari, industrial, portuari i ferroviari.

Experiència: Més de 7 anys en instal·lacions.

Enginyer Mecànic

ESTHER NAVAS GALÁN

FuncionsParticipació en la redacció de projectes, amidaments, redacció de Plecs i disseny d’instal·lacions.

Perfil: Enginyer Mecànic amb experiència en treballs de projectes l’urbanisme, habitatge i sector terciari, industrial, portuari i ferroviari.

Experiència: Mes de 20 anys en instal·lacions

Enginyer Mecànic

GERARD NOVAU VILLALBA

FuncionsParticipació en la redacció de projectes, amidaments, redacció de Plecs i disseny d’instal·lacions.

PerfilEnginyer Elèctric amb experiència en treballs de projectes l’urbanisme, habitatge i sector terciari, industrial, portuari i ferroviari.

Experiència1 anys en instal·lacions.

Arquitecte Tècnic

CARME CAPARRÓS VIZCARRA

FuncionsCoordinacions de Seguretat i Salut en Execució d’Obres, suport tècnic y administratiu.

Prevenció en Matèria de Seguretat i Salud

Perfil: Arquitecte Tècnic. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals.

Experiència: Mes de 20 anys Coordinacions de Seguretat i Salut.

Delineant Projectista

LAURA SÁNCHEZ ORTIZ

Funcions:  Departament de Delineació, suport als tècnics en la part de delineació dels projectes.

Perfil: Delineant projectista i direcció d’obra d’interiors, experiència en treballs de projectes l’urbanisme, habitatge, reforma i sector terciari, industrial, portuari i ferroviari. Tècnic intermig en Prevenció de Riscos Laborals.

Experiència: Mes de 20 anys en instal·lacions.

Contacte

Benvinguts al web de MOSE Serveis d’Enginyeria, S.L.P.U., enginyeria dedicada des de fa gairebé 10 anys per donar servei al món de l’urbanisme, habitatge i sector terciari, industrial, portuari i ferroviari.

Els convidem a conèixer els nostres serveis al nostre web. No dubtin en  contactar-nos per a oferir-els-hi una atenció personalitzada.

Ens podrà trobar al C. Canigó, 84 local, 08031 de Barcelona.

6 + 4 =