TREBALLS REALITZATS

OBRES PORTUARIES

 

Contacto:

MOSE Serveis d’Enginyeria 

C. Canigó, 84, local
Barcelona
08031 

+34.93.427.54.55

 

 

INFORMACIÓ SOBRE ELS NOSTRES PROJECTES

 

 

Any 2023

TREBALLS REALITZATS

 • Entitat contractant: Marina Barcelona 92

Projecte Executiu Mobile Repair Facility – SINDALAH. Aràbia Saudí

 • Entitat contractant: Marina Barcelona 92

Consultoria Tècnica per a l’actualització de la Documentació Gràfica en matèria d’instal·lacions de la concessió de MB’92 al Port de Barcelona.

 • Entitat contractant: Esteyco SA

Direcció d’Obra d’instal·lacions del Moll Prat Container Terminal (Barcelona) Fase 1B2,   HUTCHISON  PORTS BEST.

 

Any 2022

TREBALLS REALITZATS

 • Entitat contractant: Enginyeria Reventós

 • Redacció Projecte bàsic i Executiu d’instal·lacions elèctriques i PCI, i Direcció d’Obra de la   remodelació   del Port de Torredembarra.
  • Entitat contractant: Enginyeria Reventós

  Projecte Bàsic  de Construcció i desmuntatge de la base de la 37º AMERICA’S CUP TEAM   AMERICAN MAGIC en el Port de Barcelona.

  • Entitat contractant: Enginyeria Reventós

  Redacció Projecte Bàsic i Executiu d’instal·lacions, direcció d’obra i redacció auditoria de projecte executiu corresponents a les actuacions de: substitució del pantalans fixes del Moll de Xaloc del Port Olímpic.

  • Entitat contractant: Endesa X

  Consultoria Tècnica per a la realització de l’Estudi previ d’Instal·lacions elèctriques OPS a la Concessió de NAVANTIA al Port de Cadis destinat a Vaixells a Dique Sec i Molles Nord i Sud, 6,6/11kV, una Connexió 4MVA ampliables. Inclou: Definició de la solució tècnica de connexió, elaboració de documentació bàsica de memòria, plànols (esquemes unifilars, traçat de xarxa de distribució interior i definició de solució tècnica des d’ OPS fins al punt de connexió) i pressupost particularitzat.

  • Entitat contractant: Port Tarraco

  Projecte i Direcció d’Obra per a la instal·lació de nova Presa de Port al Moll d’Espera i ampliació d’una posició de transformador de 1.600kVA de l’ ET del Moll de Lleida a la concessió de Port Tarraco.

  • Entitat contractant: Enginyeria Reventós

  Consultoria Tècnica per a la redacció d’un document proposta d’instal·lacions per a un Shiplift al Port de Sagunto.

  • Entitat contractant: Marina Barcelona 92, S.A

  Assistència tècnica per a l’actualització i millora d’OPS existent a la concessió de MB92 amb la instal·lació de sistema de conversió de freqüència 6.6kV, 2.750kVA, 50-60Hz, emmarcat dins del Conveni de bones Pràctiques al Port de Barcelona”

Any 2021

TREBALLS REALITZATS

 • Entitat contractant: Port Ginesta

Projecte d’ inversions per a la unificació de Port Ginesta. Obres vinculades als usos portuaris bàsics.(Codi MOSE C35).

 • Entitat contractant: Ocibar Marina Tarragona SLU

Assistència Tècnica per a la posada al dia de les instal·lacions de BT i legalització de Preses de Port d’Amfiteatre i enllumenat al Moll de Llevant de la Concessió de Port Tarraco.

 • Entitat contractant: Ocibar Marina Tarragona SLU

Projecte de Legalització de la Presa de Port del Moll d’Espera T0-02 i T1-01 i T1-03 Al Moll de Lleida a la Concessió de Port Tarraco al Port de Tarragona.

 • Entitat contractant: Enginyeria Reventós

Consultoria Tècnica Càlculs Aire comprimit Flotadors Porta Navantia.

 • Entitat contractant: Enginyeria Reventós

Projecte d’ Execució de la remodelació de les instal·lacions Elèctriques del Port Nou i Vell del Port del Masnou.(Codi MOSE C23).

 • Entitat contractant: Enginyeria Reventós

Projecte d’ Execució de les Instal.lacions Elèctriques i Protecció Contra incendis a la zona de Varadero de Puerto Ginesta.(Codi MOSE C21).

 • Entitat contractant: Marina-Barcelona 92

Adequació de 3 locals industrials en naus delta c.port de Miami 4, Moll d’ inflamables. Barcelona.

Any 2020

TREBALLS REALITZATS

 • Entitat contractant: Port Marina Palamós

Projecte i direcció d’obra de la remodelació de la infraestructura d’instal·lacions i serveis a embarcacions al Port Marina de Palamós (Girona) Potència instal·lada S=1200kVA.

 • Entitat contractant: Marina Barcelona 92

Consultoria Tècnica per a l’Estudi, Instal·lació Supervisió i Posada en Marxa del Sistema d’Alimentació a embarcacions en Alta Tensió a la Concessió de MB92 al Port de la Ciotat, França.

 • Entitat contractant: Marina-Barcelona 92

Projecte i Direcció d’Obra de les instal·lacions fixes i mòbils (incloent millora de subestació mòbil i adequació a normativa) per a l’alimentació a embarcacions en alta tensió. (High Voltage Shore Connection – IEC 80.005-1) Potencia 3000kVA, 25 / 6,6kV.

Any 2019

TREBALLS REALITZATS

 • Entitat contractant: Esteyco .S.A.P

Projecte d’instal·lacions de Contraincendis per a l’ampliació de 7 carrers de l’esplanada de la terminal BEST al Port de Barcelona.

 • Entitat contractant : One Ocean Port Vell de Barcelona.

Projecte tècnic d’alimentació d’embarcacions d’alta tensió al moll Espanya en la Concessió  d’un Port One Ocean Port Vell del Port de Barcelona. p=3.000 kva.

 • Entitat contractant: Marina-Barcelona 92

Projecte Executiu de les infraestructures mecàniques i elèctriques del nou Shiplift a la concessió de Marina-Barcelona 92-LCS dins l’Àmbit del Port de La Ciotat a França.

Entitat contractant: Marina-Barcelona 92

Projecte bàsic i d’execució del nou Syncrolift del moll de Catalunya de la concessió de Marina-Barcelona 92,Port de Barcelona. Disposa d’una xarxa interna de Mitja tensió de 13MVA. (sup.útil 85.000m2)

Any 2015

TREBALLS REALITZATS

  • Entitat contractant: Marina-Barcelona 92

  Projecte i Direcció d’Obra del nou Syncrolift del moll de Catalunya de la concessió de Marina-Barcelona 92 dins l’Àmbit del Port de Barcelona. (sup.útil 85.000 m2 )

  Any 2013

  TREBALLS REALITZATS

    • Entitat contractat: Marina-Barcelona 92

    Projecte i direcció d’obra d’alimentació a embarcacions en alta tensió. (High Voltage Shore Connection – IEC 80005-1). Potència 3400kVA, 25/6,6kV.

    Valedor del Premi a la Creativitat 2015 del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Realització de càlculs d’Icc segons IEC-60909 e IEC-61363, xarxa de terres, coordinació de proteccions i fluxos de càrrega.

    • Entitat contractant: QD Marina Tarraco

    Projecte bàsic, d’execució i direcció d’obra de les escomeses elèctriques en Baixa Tensió de les edificacions de Port Tarraco (1,6 MW).

    • Entitat contractrant: QD Marina Tarraco

    Projecte Bàsic, d’Execució i Direcció d’Obra de la reforma de les instal·lacions d’Alta i Baixa Tensió d’alimentació a molls i edificis a Port Tarraco. Potència: 6,5 MVA.. (sup.útil 23.829 m2)

    Any 2012

    TREBALLS REALITZATS

    • Entitat contractant: Marina Barcelona-92

    Projectes bàsic i d’execució del nou Syncrolift del moll de Catalunya de la nova concessió de Marina-Barcelona 92 dins l’Àmbit del Port de Barcelona.

    (sup.útil 26.644 m2)

    • Entitat contractant: Marina Barcelona-92

     Projectes de Legalització d’Alta tensió del Centre de Maniobra i Mesura i de l’Estació transformadora de la nova concessió de Marina-Barcelona 92 dins l’Àmbit del Port de Barcelona.

     • Entitat contractant: Marina-Barcelona 92

     Direcció d’Obra de les Instal·lacions de concessions de Marina-Barcelona 92 dins l’Àmbit del Port de Barcelona. (S=26.644m2).

     ALTRES TREBALLS

     PROJECTES

     RONDES

     PROJECTES

     OBRES URBANITZACIÓ

     PROJECTES

     PARCS EÒLICS I FOTOVOLTAICS

     PROJECTES

     OBRES EDIFICACIÓ PUBLICA I PRIVADA

     PROJECTES

     VARIS

     Contacte

      Benvinguts al web de MOSE Serveis d’Enginyeria, S.L.P.U., enginyeria dedicada des de fa gairebé 10 anys per donar servei al món de l’urbanisme, habitatge i sector terciari, industrial, portuari i ferroviari.

     Els convidem a conèixer els nostres serveis al nostre web. No dubtin en  contactar-nos per a oferir-els-hi una atenció personalitzada.

     Ens podrà trobar al C. Canigó, 84 local, 08031 de Barcelona.

     4 + 4 =