Serveis

Oferta de Serveis

El següent llistat de serveis, àmbits de treball i instal·lacions fa referència als més habituals, podent-se ampliar.

A més, es disposa d’una xarxa de col·laboradors en diferents àmbits amb els que es poden complementar els serveis.

Serveis

Serveis d’enginyeria i Assistència Tènica

Àmbits de treball

 

 

Instal·lacions

Serveis d’enginyeria i Assistència Tènica

Enginyeria de projectes Estudis previs i avantprojectes Projectes bàsics Projectes d’execució Direccions d’obra Consultoria Certificació Energètica d’Edificis Auditories Energètiques Auditories elèctriques en Alta i Baixa Tensió.

Enginyeria de projectes

 • Estudis previs i avantprojectes
 • Projectes bàsics
 • Projectes d’execució
 • Direccions d’obra

Consultoria

 • Certificació Energètica d’Edificis
 • Auditories Energètiques
 • Auditories elèctriques en Alta i Baixa Tensió.
 • Suport per a negociacions amb Companyies de Serveis
mose

Instal·lacions

Instal·lacions Elèctriques: Alta Tensió, Mitja Tensió, Baixa Tensió Enllumenat Públic, Abalisament, Energia Solar Fotovoltaica, Instal·lacions Mecàniques, Abastament d’aigua, Aigua Freda Sanitària, Aigua Calenta Sanitària, Generació per energia solar.

Instal·lacions Elèctriques

 • Alta Tensió
 • Mitja Tensió
 • Baixa Tensió
 • Enllumenat Públic
 • Abalisament
 • Energia Solar Fotovoltaica

Instal·lacions Mecànica

 • Abastament d’aigua
 • Aigua Freda Sanitària
 • Aigua Calenta Sanitària
 • Generació per energia solar tèrmica
 • Protecció Contra Incendis
 • Hidrants
 • Ruixadors
 • Ventilació i climatització

Instal·lacions Complementàries

 • Senyals febles i comunicacions
 • Transport vertical i Horitzontal
 • Recollida pneumàtica
 • Suport a instal·lacions de tractament d’aigües

Àmbits de treball

Infraestructures Urbanitzacions Industrials Portuàries Energies Renovables Edificació Residencial Petit comerç Terciari (Escoles, comissaries, oficines, residències, hospitals, Indústria Ports Enginyeria Tècnic-Legal Projectes.

Infraestructura

 • Urbanitzacions
 • Industrials
 • Portuàries
 • Energies Renovables

Edificació

 • Residencial
 • Petit comerç
 • Terciari (Escoles, comissaries, oficines, residències, hospitals,…)
 • Indústria
 • Ports

Enginyeria Tècnic-Legal

 • Projectes de Legalització d’Instal·lacions
 • Llicències Mediambientals
 • Marcatge CE de màquines

Contacte

 Benvinguts al web de MOSE Serveis d’Enginyeria, S.L.P.U., enginyeria dedicada des de fa gairebé 10 anys per donar servei al món de l’urbanisme, habitatge i sector terciari, industrial, portuari i ferroviari.

Els convidem a conèixer els nostres serveis al nostre web. No dubtin en  contactar-nos per a oferir-els-hi una atenció personalitzada.

Ens podrà trobar al C. Canigó, 84 local, 08031 de Barcelona.

1 + 7 =